Bine ati venit pe Avest.ro - Simplu. Rapid. Eficient.
Program lucru : L-V 9.00-17.00   |   Mail : contact@avest.ro   |   Telefon : 0746 957 977
Du-te la conținut

Debransare Colterm

Avest.ro
Informare - Debransare Colterm
sursa: www.colterm.ro
Cu privire la etapele de urmat, condiţiile şi documentele necesare deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, respectiv modificarea suprafeţelor radiante şi, implicit, a contractelor de furnizare a energiei termice, prin acte adiţionale

Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare:
1.1.Completarea formularului de deconectare, denumit „CERERE DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI RADIANTE (deconectarea unui apartament şi realizarea unui sistem individual de încălzire)”. Acest document se poate ridica de la sediul Colterm S.A. Timişoara, de pe str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, sau poate fi descărcat direct de pe site-ul Colterm, prin accesarea paginii http://www.colterm.ro/racordare-debransare.
Obs. IMPORTANTĂ!Cererile care nu au acordul prin semnatură a tuturor vecinilor limitrofi (sus, jos, stanga, dreapta) vor primi aviz negativ de deconectare.
1.2.La cererea de deconectare menţionată mai sus, se vor anexa următoarele documente (specificate şi pe cererile de deconectare):
Acordul scris al Asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale;
Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior. Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).

Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar:După constituirea dosarului de deconectare (care va conţine toate documentele menţionate la Etapa 1), se vor realiza următoarele demersuri:
2.1.Înregistrarea dosarului de deconectare la sediul Colterm S.A., de pe str. Episcop Joseph Lonovici  nr. 4 (în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30 -14.30, până la data de 31 august). Fiecare cerere/dosar va primi un număr de înregistrare, care se va comunica automat (pe loc) şi persoanei care vine să depună documentaţia de deconectare;
2.2.Analizarea dosarului de deconectare de către personalul specializat din cadrul Departamentului  Contracte – Relații Clienți al Colterm S.A. şi elaborarea unui răs puns, cu avizul pozitiv sau negativ, în funcţie de documentaţia existentă la dosar şi încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare, răspuns care va fi adresat atât reprezentantului legal al Asociaţiei de proprietari, cât şi -spre ştiinţă – proprietarului apartamentului care solicită deconectarea.
FOARTE IMPORTANT!Informăm proprietarul apartamentului care solicită deconectarea, despre prevederile alin. 5 şi 6 al art. 30 din Legea nr. 325/2006, şi anume:(5) Deconectările/debranşările se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse; (6) Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.

Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare:
3.1.Reprezentanţii legali ai asociaţiei, la care apartamentele solicitante au îndeplinit toate criteriile şi condiţiile de deconectare, se vor prezenta la sediul Colterm S.A., de pe str. Joseph Lonovici nr.4. în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, cu următoarele:
Dovada montării unei surse alternative de încălzire;
Dovada realizării lucrărilor de redimensionare a instalaţiilor termice comune, conform documentaţiei tehnice anexată cererii (recomandăm executarea acestor lucrări cu o firmă autorizată);
Ştampila Asociaţiei de proprietari/locatari;
--------------------------------------- sursa: www.colterm.ro -----------------------------------------


Biroul nostru de proiectare vine în sprijinul timisorenilor cu proiecte tehnice de redimensionare a instalației comune în vederea DEBRANSĂRII de la sistemul centralizat de caldură (Colterm).
Informatii suplimentare la Tel : +40 746 957 977

 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

   • Certificat Energetic
   • Audit Energetic
   • Termografiere Cladiri
   • Proiecte Debransare Colterm
   • Solutii de incalzire
   • Managemntul Deseurilor
   • Solutii Imobiliare
Contact :
Sediu social
Str. Decebal, Nr.28A, Drobeta Turnu Severin
Romania, 220110
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI     :  38042844
IBAN  : RO76BTRLRONCSOC406752801
Protectia Consumatorului
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului
www.anpc.gov.ro
Tel : 021/ 9551
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2022 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins