Consultanta Gratis Consultanţă Gratis !                     Program de lucru Luni-Vineri : 09.00 - 17.00                  Telefon 0746 957 977                Mail contact@avest.ro

➥ Simplu. Rapid. Eficient.➥ Certificat Energetic➥ Termografiere Cladiri➥ Debransare Colterm

Consultanta  Consultanţă Gratis !        Telefon 0746 957 977       Mail contact@avest.ro

0746 957 977       Mail contact@avest.ro

Du-te la conținut
Debransare Colterm Timisoara
Avest.ro
Debransare Colterm Timisoara
Deconectare unui apartament de la sistemul centralizat de încălzire
Deconectarea unui apartament dintr-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie prin depunerea cererii de deconectare, înainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în cerere.
Actele necesare Debranşare Colterm
Pentru debransare de la sistemul centralizat de caldura ( Colterm ), ai nevoie de urmatoarele documete :
1.Cerere Debransare Colterm
2.Acordul Asociatie de Proprietari
3.Proiectul tehnic de debransare (Proiect de redimensionare a instalatie de incalzire comune )
Documentele completate se depun la Registratura  Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa Timişoara şi, după verificarea din punct de vedere tehnic a condițiilor, solicitanţii vor primi răspuns în termen legal.
1.Cererea Debransare Colterm
Cererea de debransare o puteti descarca accesand link-ul de mai jos:
2.Acordul Asociatie de Proprietari
Acordul asociației de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii ședinţei asociației;
Descarca : Model Acord Asociatie de Proprietari
3.Proiect Debransare Colterm
Proiect tehnic de redimensionare a instalaţiilor comune din imobil, pentru apartamentele rămase în sistem, avizat de un verificator de proiect.
Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior. Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).
Pentru mai multe detalii puteti accesa link-ul de mai jos :
https://avest.ro/debransare-colterm-proiecte.html

Etapele procesului de Debransare Colterm
Cu privire la etapele de urmat, condiţiile şi documentele necesare deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, respectiv modificarea suprafeţelor radiante şi, implicit, a contractelor de furnizare a energiei termice, prin acte adiţionale
 • Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare
 • Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
 • Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare
Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare:
1.1.Completarea formularului de deconectare, denumit „CERERE DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI RADIANTE (deconectarea unui apartament şi realizarea unui sistem individual de încălzire)”. Acest document se poate ridica de la sediul Colterm S.A. Timişoara, de pe str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, sau poate fi descărcat direct de pe site-ul Colterm, prin accesarea paginii http://www.colterm.ro/racordare-debransare.
Observatie IMPORTANTĂ!
Cererile care nu au acordul prin semnatură a tuturor vecinilor limitrofi (sus, jos, stanga, dreapta) vor primi aviz negativ de deconectare.
1.2.La cererea de deconectare menţionată mai sus, se vor anexa următoarele documente (specificate şi pe cererile de deconectare):
 • Acordul scris al Asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale;
 • Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).
Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
După constituirea dosarului de deconectare (care va conţine toate documentele menţionate la Etapa 1), se vor realiza următoarele demersuri:
  2.1.Înregistrarea dosarului de deconectare la sediul Colterm S.A., de pe str. Episcop Joseph Lonovici  nr. 4 (în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30 -14.30, până la data de 31 august). Fiecare cerere/dosar va primi un număr de înregistrare, care se va comunica automat (pe loc) şi persoanei care vine să depună documentaţia de deconectare;
  2.2.Analizarea dosarului de deconectare de către personalul specializat din cadrul Departamentului  Contracte – Relații Clienți al Colterm S.A. şi elaborarea unui răs puns, cu avizul pozitiv sau negativ, în funcţie de documentaţia existentă la dosar şi încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare, răspuns care va fi adresat atât reprezentantului legal al Asociaţiei de proprietari, cât şi -spre ştiinţă – proprietarului apartamentului care solicită deconectarea.
    Informăm proprietarul apartamentului care solicită deconectarea, despre prevederile alin. 5 şi 6 al art. 30 din Legea nr. 325/2006, şi anume:
 • Deconectările/debranşările se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse;
 • Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.
Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare:
3.1.Reprezentanţii legali ai asociaţiei, la care apartamentele solicitante au îndeplinit toate criteriile şi condiţiile de deconectare, se vor prezenta la sediul Colterm S.A., de pe str. Joseph Lonovici nr.4. în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, cu următoarele:
 • Dovada montării unei surse alternative de încălzire;
 • Dovada realizării lucrărilor de redimensionare a instalaţiilor termice comune, conform documentaţiei tehnice anexată cererii (recomandăm executarea acestor lucrări cu o firmă autorizată);
 • Ştampila Asociaţiei de proprietari/locatari;
 • Dovada (chitanţa) achitării taxei de deconectare, în valoare de 479,84 de lei (cu TVA), conform H.C.L.626/2014, care se va plăti la casieria Colterm SA, de pestr. Joseph Lonovici nr.4.
3.2.Personalul Departamentului Contracte – Relații Clienți din cadrul Colterm S.A. va întocmi, în aceeaşi zi, Actul adiţional la Contractul de furnizare a energiei termice. După semnarea Actului adiţional de către reprezentantul legal al furnizorului, respectiv conducerea Colterm S.A., un exemplar va fi comunicat utilizatorului, respectiv Asociaţiei de proprietari.
Toate actele, cererile etc. se depun, începând cu 1 aprilie a fiecărui  an, la Registratura Colterm S.A. de pe str. episcop Joseph Lonovici  nr.4, de luni până vineri, între orele 8,30-14.30, unde se primeşte nr.  de înregistrare, care constituie dovada depunerii documentaţiei.
 • Pentru informatii suplimentare puteti accesa siteul : www.colterm.ro
Avest.ro realizează proiecte tehnice de redimensionare la cel mai bun pret si în  cel mai scurt timp.
Ne puteţi contacta laTel : 0746 957 977 sau contact@avest.ro contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

       ✔ Certificat Energetic
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI   :  38042844
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2024 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins