Consultanta Gratis Consultanţă Gratis !                     Program de lucru Luni-Vineri : 09.00 - 17.00                  Telefon 0746 957 977                Mail contact@avest.ro

➥ Simplu. Rapid. Eficient.➥ Certificat Energetic➥ Termografiere Cladiri➥ Debransare Colterm

Consultanta  Consultanţă Gratis !        Telefon 0746 957 977       Mail contact@avest.ro

0746 957 977       Mail contact@avest.ro

Du-te la conținut
Debransare Termoficare Timisoara 2023
Avest.ro
    Debransare TERMOFICARE Timisoara
Vreti sa va debransati de la sistemul centralizat de caldura (Colterm) ?
Biroul nostru de proiectare Avest.ro vine in sprijinul locuitorilor din timisoara cu proiecte tehnice de debransare de la sistemul centralizat de caldura.(Proiect tehnic de redimensionare a instalatiei comune de incalzire)                        
Deconectarea unui apartament
Pentru debransare unui apartament dintr-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie prin depunerea cererii de deconectare, inainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în cerere.

Actele necesare sunt:
  • Cerere de deconectare apartament.
  • Acordul asociației de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii ședinţei asociației;
  • Proiect tehnic de redimensionare a instalaţiilor comune din imobil, pentru apartamentele rămase în sistem, avizat de un verificator de proiect.

Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, verificat şi avizat de către un specialist verificator de proiecte de instalatii pentru constructii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii), privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior

- Toate actele, cererile etc. se depun, începând cu 1 aprilie a fiecărui an, la Registratura Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa de pe str. episcop Joseph Lonovici nr.4, de luni până vineri, între orele 8,30-14.30, unde se primeşte nr. de înregistrare, care constituie dovada depunerii documentaţiei.

  Deconectările/debranşările se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse;
  Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant. Declarăm pe proprie răspundere, sub rezerva sancţiunilor prevăzute de Codul Penal, că toate datele consemnate în prezentul formular sunt adevărate şi întru totul conforme cu realitatea! Proprietarul apartamentului care solicita deconectarea, prin prezenta, se obliga să achite contravaloarea cheltuielilor aferente părţilor comune din imobil, conform cotei părţi care îi revin conform celor stabilite de Asociaţia de proprietari.

Avest.ro realizeaza proiecte tehnice de redimensionare a instalatiei comune de incalzire necesare pentru debransare de la sistemul comun de incalzire (Colterm).
Pentru mai multe detalii :
Telefon : 0746 957 977
Ne puteti contacta la Tel : 0746 957 977  


 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

       ✔ Certificat Energetic
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI   :  38042844
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2024 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins