Consultanta Gratis Consultanţă Gratis !                     Program de lucru Luni-Vineri : 09.00 - 17.00                  Telefon 0746 957 977                Mail contact@avest.ro

➥ Simplu. Rapid. Eficient.➥ Certificat Energetic➥ Termografiere Cladiri➥ Debransare Colterm

Consultanta  Consultanţă Gratis !        Telefon 0746 957 977       Mail contact@avest.ro

0746 957 977       Mail contact@avest.ro

Du-te la conținut
Etapele pentru debransare termoficare Timisoara
Avest.ro
Publicat de Avest.ro în constructii · Miercuri 22 Mar 2023
Tags: debransarecoltermdebransaretermoficaretimisoaraproiectdebransarecolterm
Etapele pentru debransare termoficare Timisoara
Pentru debransarea de la sistemul centralizat de caldura (COLTERM), trebuie parcurse urmatoarele etape
Etapa 1
Constituirea dosarului de deconectare
1.CERERE DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI RADIANTE
2.ACORDUL SCRIS AL ADUNARII ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
3.DOCUMENTATIA TEHNICA (Proiect tehnic redimensionare instalie comuna de incalzire)
- Un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior. Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).

Etapa 2
Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar:
După constituirea dosarului de deconectare (care va conţine toate documentele menţionate la Etapa 1), se vor realiza următoarele demersuri:
2.1. Înregistrarea dosarului de deconectare la sediul Colterm S.A., de pe str. Episcop Joseph Lonovici  nr. 4 (în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30 -14.30, până la data de 31 august). Fiecare cerere/dosar va primi un număr de înregistrare, care se va comunica automat (pe loc) şi persoanei care vine să depună documentaţia de deconectare;
2.2. Analizarea dosarului de deconectare de către personalul specializat din cadrul Colterm S.A. şi elaborarea unui răspuns, cu avizul pozitiv sau negativ, în funcţie de documentaţia existentă la dosar şi încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare, răspuns care va fi adresat atât reprezentantului legal al Asociaţiei de proprietari, cât şi - spre ştiinţă – proprietarului apartamentului care solicită deconectarea.

Etapa 3
Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare:
3.1. Reprezentanţii legali ai asociaţiei, la care apartamentele solicitante au îndeplinit toate criteriile şi condiţiile de deconectare, se vor prezenta la sediul Colterm S.A., de pe str. J. Lonovici nr. 4, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, cu următoarele:
  • Dovada montării unei surse alternative de încălzire;
  • Dovada realizării lucrărilor de redimensionare a instalaţiilor termice comune, conform documentaţiei tehnice anexată cererii (recomandăm executarea acestor lucrări cu o firmă autorizată);
  • Ştampila Asociaţiei de proprietari/locatari;
  •  Dovada (chitanţa) achitării taxei de deconectare, în valoare de 479,84 de lei (cu TVA), conform H.C.L.626/2014, care se va plăti la casieria Colterm SA, de pe str. J. Lonovici nr. 4 (program: de luni până vineri, între orele 08.00-14.30).
3.2. Personalul Colterm S.A. va întocmi, în aceeaşi zi, Actul adiţional la Contractul de furnizare a energiei termice. După semnarea Actului adiţional de către reprezentantul legal al furnizorului, respectiv conducerea Colterm S.A., un exemplar va fi comunicat utilizatorului, respectiv Asociaţiei de proprietari.

Avest.ro realizeaza proiecte tehnice de redimensionare a instalatiei comune de incalzire necesare pentru debransare de la sistemul comun de incalzire (Colterm).
Pentru mai multe detalii :
Telefon : 0746 957 977

Momentan nu există recenzii la acest produs.
0
0
0
0
0
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

       Certificat Energetic
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI   :  38042844
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2024 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins