Bine ati venit pe Avest.ro - Simplu. Rapid. Eficient.
Program lucru : L-V 9.00-17.00   |   Mail : contact@avest.ro   |   Telefon : 0746 957 977
Du-te la conținut

Noi obligații privind performanța energetică a clădirilor

Avest.ro
Publicat de Avest Solutions Consult în constructii · 7 Noiembrie 2020
Noi obligații privind performanța energetică a clădirilor

   Din data de 1 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al  României Legea nr.101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.  372/2005.  Legea nr.101/2020 prevede o serie de obligații în sarcina  proprietarilor, investitorilor și administratorilor de clădiri. Aceștia  au obligația de a instala dispozitive de automatizare și control al  consumului de energie și obligația de echipare a anumitor categorii de  clădiri cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice.
  Pentru clădirile noi ( certificat de urbanism emis după data de 15  septembrie 2020) investitorii sunt obligați să asigure echiparea cu  dispozitive de autoreglare a temperaturii și calității aerului în  fiecare încăpere încălzită/răcită sau într-o zonă încălzită/răcită din  clădire, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere  tehnic și economic.  Similar clădirilor noi, și administratorii sau  proprietarii clădirilor existente sunt obligați să instaleze aceste  dispozitive, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de  verede economic și tehnic.
  În cazul clădirilor nerezidenţiale noi, care au mai mult de 10 locuri de  parcare, investitorii și/sau proprietarii acestora sunt obligaţi să  instaleze cel puțin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice,  precum şi tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel  puţin 20% din locurile de parcare prevăzute.
  Proprietarii clădirilor nerezidenţiale existente, cu peste 20 de locuri  de parcare, au obligaţia de a instala până la data de 1 ianuarie 2025  puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice. Obligațiile referitoare  la vehiculele electrice nu se aplică:
- clădirilor deținute sau ocupate de IMM-uri;
- clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale care au mai mult de 10  locuri de parcare, pentru care au fost depuse cereri de eliberare a  autorizației de construire până la data de 10 martie 2021;
- clădirilor existente rezidenţiale şi nerezidenţiale care sunt supuse  unor renovări majore, în cazul în care costul estimativ al instalaţiilor  de reîncărcare depăşeşte 7% din costul total al renovării;
-  anumitor categorii de clădiri publice.  Legea nr. 101/2020 instituie  obligația auditorilor energetici de a transmite după data de 31  decembrie 2020 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și  Administrației, un document electronic editabil, care să cuprindă  informații energetice despre clădirea auditată energetic, în vederea  realizării băncilor de date.
  Conform Legii nr.101/2020 nerespectarea de către investitor, proprietar  sau administrator al clădirii, agenți imobiliari sau agențiile de  publicitate imobiliară obligația de a include în anunțurile de vânzare  sau închiriere informații din certificatul energetic constituie  contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei.
     Avest Solutions Consult realizeaza Certificate Energetice pentru toate tipurile de cladiri in cel mai scurt timp si la cel mai bun pret ! Ne puteti contacta cu incredere la mail : contact@avest.ro , web: www.avest.ro sau la numarul de telefon : 0746 957 977
                                            
                                        
                                                                         
              contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

   • Certificat Energetic
   • Audit Energetic
   • Termografiere Cladiri
   • Proiecte Debransare Colterm
   • Solutii de incalzire
   • Managemntul Deseurilor
   • Solutii Imobiliare
Contact :
Sediu social
Str. Decebal, Nr.28A, Drobeta Turnu Severin
Romania, 220110
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI     :  38042844
IBAN  : RO76BTRLRONCSOC406752801
Protectia Consumatorului
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului
www.anpc.gov.ro
Tel : 021/ 9551
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2022 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins