Bine ati venit pe Avest.ro - Simplu. Rapid. Eficient.
Program lucru : L-V 9.00-17.00   |   Mail : contact@avest.ro   |  Telefon : 0746 957 977
Du-te la conținut
Responsabil Mediu
Alege o firma ca Responsabil de Mediu !
   • Este un serviciu pe care il asiguram pentru firme astfel incat nu veti fi nevoit sa angajati personal suplimentar.
   • Putem asigura functiile si atributiile pentru postul de Responsabil de Mediu si Responsabil Deseuri din cadrul firmei Dvs.
   • Suntem autorizati de Ministerul Mediului conform Legii 211/2011 si HG 856/2002 sa furnizam aceste servicii
Raportarile de mediu au termen maxim de predare stabilit de lege. Nedepunerea in termenul legal atrage amenzi din partea Garzii de Mediu dupa cum urmeaza:
 • Nedepunerea      in termenul legal: 40.000 – 80.000 RON
 • Lipsa  Registrului de Evidenta a Gestiunii Deseurilor: 5.000 – 50.000 RON      (obligatoriu pentru toti agentii economici)
 • Lipsa  Responsabil gestiune Deseuri sau Externalizare catre o societate      autorizata: 5.000 – 50.000 RON
 • Lipsa  contractelor de preluare a deseurilor colectate selectiv: 5.000 – 50.000      RON (obligatoriu pentru toti agentii economici)
SINTEZA PRINCIPALE OBLIGATII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

1. Obtinerea Autorizatiei de MEDIU
2. Autorizatia integrata de mediu
3. Obligatia de a desemna un responsabil cu gestionarea deseurilor din randul angajatilor proprii sau o terta persoana fizica sau juridica, instruita in domeniu prin absolvirea de cursuri de specialitate.
ART.22 alin 3 din Legea nr.211/2011 “Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”.
4. Desemnarea unui responsabil de mediu sau a unui compartiment/serviciu specializat cu protectia mediului.
Art. 94 (1) lit. d) din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, prevede obligaţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului de a  organiza structuri proprii specializate pentru protecţia mediului.
5.  Obligatia de  a solicita acordul de mediu pentru orice proiect public sau privat, inclusiv pentru proiectele de modificare/modernizare sau extindere.
6. Obligatia de inregistrare la Ministerul Economiei si Comertului
· Apartine persoanelor fizice sau juridice care au ca obiect de activitate valorificarea deseurilor.
7. Obligatia de inregistrare in Registrul National al Producatorilor de Echipamente electrice si electronice (EEE )
8.  Obligatia raportarii anuale a cantitatii de deseuri electrice si electronice conform Ord.1223/ 2005
9.  Obligatia constituirii garantiei financiare de catre producatorii de EEE (se constituie daca nu este transferata responsabilitatea).
10. Respectarea HG nr. 322 din 29 mai 2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice
11. Obligatia de inregistrare in Registrul National al Producatorilor de baterii/acumulatori.
12. Obligatia raportarii anuale a cantitatilor de baterii/acumulatori conform Ord.669/2009.
13. Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti se va verifica includerea in lista a operatorilor care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere.
14. Obligatia de a codifica deseurile generate si de a tine evidenta gestiunii deseurilor
15. Raportarea anuala la APM a evidentei gestiuinii deseurilor pana la sfarsitul trim. I al anului urmator celui pentru care se face raportarea
16. Obligatia de a pastra/arhiva evidenta gestiunii deseurilor
17. Obligatia de a detine fise de caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitate.
18. Obligatia de a asigura predarea deseurilor generate numai catre societati autorizate pentru colectarea/ valorificarea/ eliminarea acestora.
19. Obligatia de a asigura completarea formularelor de incarcare/descarcare – Anexa nr.3 la HG nr.1061/2008 pentru deseurile nepericuloase, cu exceptia deseurilor menajere pentru care nu se asigura completarea.
20. Obligatia de a asigura completarea formularelor de expeditie/transport – Anexa nr.2 la HG nr.1061/2008, pentru deseuri periculoase generate intr-o cantitate mai mica de 1 tona/an.
21. Obligatia de a obtine aprobarea APM si ISU pentru transportul deseurilor periculoase generate intr-o cantitate mai mare de 1 tona/an, Anexa nr.1 la HG nr.1061/2008.
22. Obligatia de a colecta separat deseurile periculoase si de a nu le dilua sau amesteca cu alte tipuri de substante sau deseuri.
23. Obligatia de a detine spatii adecvate pentru stocarea temporara a deseurilor si de a evita formarea de stocuri de deseuri care sa pericliteze vecinatatile si mediul inconjurator.
24. Obligatia de a respecta ierarhia deseurilor.
a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea.
25. Obligatia de declarare lunara a contributiilor datorate la fondul pentru mediu conform OUG nr.196/2005. Metodologia aprobata prin ORDIN NR.578/2006 cu modificari ulterioare.
26. Obligatia de raportare semestriala a cantitatilor de uleiuri proaspete/uzate gestionate conform HG nr.235/2007.
27. Obligatia raportarii anuale a cantitatilor de ambalaje si deseuri de ambalaje conform Ord.794/2012.
28. Obligatia de a anunta operativ APM, GNM, ISU, cu privire la incidentele de mediu/poluarile accidentale si de a lua masurile de limitare a poluarii si indepartare a fenomenului conform OUG nr.68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
29.  Obligatia de a solicita si obtine autorizatie de gospodarirea apelor pentru utlizarea resursei de apa (foraj propriu), evacuare ape uzate (statie de epurare proprie , evacuare in curs de apa canal de desecare) conform Legii nr.107/1996.
30.  Obligatia de a raporta anual pana la data de 15 martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea a cantitatilor de vehicule scoase din uz gestionate conform Ord.625/2007.
31.  Obligatia de a respecta prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva in institutiile publice
32.  Obligatia de a raporta anual bilantul de solventi cu continut de Compusi Organici Volatili (COV)
· Apartine societatilor care desfasoara activitati prevazute in Anexa 7 la Legea nr.278/2013 ( care a abrogat HG nr.699/2003).
33.  Obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
34.  Obligatia de a efectua periodic inspectia tehnica COV, de a evalua anual emisiile de COV si de a raporta anual cantitatea de benzina tranzitata, conform HG. Nr.568/2001 republicata in 2007.
35.  Obligatia intretinerii/mentinerii si administrarii spatiilor verzi conform Legii nr.24/2007 modificata si completata.
Schimbarea destinatiei spatiilor verzi amenajate si prevazute in documentatiile de urbanism este interzisa conform OUG nr.114/2008.
36.  Respectare LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO)
37.  Respectare ORDIN nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosfera
38.  Obligatia respectarii HG NR.173/2000 in cazul detinerii de echipamente şi deşeuri sau altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc.
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
Contact :
Sediu social
Str. Decebal, Nr.28A, Drobeta Turnu Severin
Romania, 220110
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI     :  38042844
IBAN  : RO76BTRLRONCSOC406752801
Protectia Consumatorului
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului
www.anpc.gov.ro
Tel : 021/ 9551
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2022 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins