Bine ati venit pe Avest.ro - Simplu. Rapid. Eficient.
Program lucru : L-V 9.00-17.00   |   Mail : contact@avest.ro   |   Telefon : 0746 957 977
Du-te la conținut
Proiect Debransare Colterm
 • Biroul nostru de proiectare vine în sprijinul timisorenilor cu proiecte tehnice de redimensionare a instalației comune în vederea DEBRANSĂRII de la sistemul centralizat de caldură (Colterm).
Documentatia tehnica este realizata de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalațiilor termice comune : bransament, subsol tehnic și coloane.
Deconectare unui apartament de la sistemul centralizat de incalzire
Deconectarea unui apartament dintr-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie prin depunerea cererii de deconectare, înainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în cerere.
Actele necesare Debransare Colterm
 • cerere de deconectare apartament;   
 • acordul asociației de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii adunării generale a  asociației;
 • proiect tehnic de redimensionare a instalațiilor comune (Documentatia tehnica) din imobil pentru apartamentele rămase în sistem, avizat de un verificator de proiecte

Avest.ro realizeaza proiecte tehnice de redimensionare la cel mai bun pret si in  cel mai scurt timp.
Ne puteti contacta la
Tel : 0746 957 977 sau contact@avest.ro
Documentatie (proiect) tehnic Debransare Colterm
 Documentația tehnică care reconsideră ansamblul instalațiilor termice și anume:
Un proiect tehnic, realizat de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalațiilor termice comune : bransament, subsol tehnic și coloane;
  Se întocmeste un proiect pe imobil, care ține cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul centralizat determoficare. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
Documentația tehnica de reconsiderare a ansamblului instalațiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată și avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcții pentru instalații în specialitatea It – Instalații termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcții).
Notă: Formularele tipizate pentru deconectare valabile pentru anul in curs se pot ridica, începând cu 01 martie a.c., de la Registratura Colterm, sau se pot descărca de pe site-ul Colterm SA/Relații clienti/Racordare-Debranșare.
Atentie: Cererile de debranșare/deconectare și documentația aferentă se pot depune doar în intervalul 01 aprilie-31 august al fiecărui an. Cererile depuse în afara acestui interval NU vor fi luate în considerare

IMPORTANT!
  • Pentru a preveni litigiile ulterioare dintre locatari, recomandăm ca înaintea avizării să se stabilească cotele părți de plată de către locatarii/proprietarii spațiilor deconectate, pentru încălzirea spațiilor comune, conform prevederilor Legii nr. 196/2018, art. 75, alin (4), coroborat cu art. 85 si 88.Modificările suprafeţelor radiante din instalaţiile interioare, fără respectarea prevederilor legale, NU vor fi operate în evidenţele contractuale şi NU vor genera efecte la nivelul furnizorului.
  • Pentru a nu afecta apartamentele care rămân conectate la sistemul centralizat de termoficare, solicitantul se obligă la efectuarea redimensionării instalaţiilor comune de distribuţie a energiei termice, ce se impune ca o consecinţă a lucrărilor de deconectare, pe baza documentaţiei tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, anexată la prezenta
Date necesare pentru realizarea Proiectului/ Documentatiei in vederea Debransarii:
 1. Adresa la care se realizeaza debransarea
 2. Nume proprietar imobil
 3. Apartamentele deja debransate de la caldura
 4. Numarul de camere al apartamentelor din bloc
 5. Inspectia apartamentului/imobilului in vederea prealuarii datelor referitoare la instalatia de incalzire
Rezilierea definitiva a contractului Colterm
În cazul debransării/deconectării prin rezilierea definitiva a contractului, solicitantul trebuie să urmeze urmatorii pași:
  • la case:
 • cerere din partea titularului pentru debranșare  definitivă și reziliere contract
  • la condominii:
 • cerere din partea asociației cu care este încheiată   relația contractuală.
 • proces verbal al adunării asociației din care să  rezulte că toți locatarii sunt de acord și solicită debranșarea  definitivă de la sistemul de termoficare centralizat și rezilierea  contractulu

Etapele procesului de Debransare Colterm
Cu privire la etapele de urmat, condiţiile şi documentele necesare deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, respectiv modificarea suprafeţelor radiante şi, implicit, a contractelor de furnizare a energiei termice, prin acte adiţionale
 • Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare
 • Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
 • Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare

Debransare Colterm Timisoara Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare:
1.1.Completarea formularului de deconectare, denumit „CERERE DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI RADIANTE (deconectarea unui apartament şi realizarea unui sistem individual de încălzire)”. Acest document se poate ridica de la sediul Colterm S.A. Timişoara, de pe str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, sau poate fi descărcat direct de pe site-ul Colterm, prin accesarea paginii http://www.colterm.ro/racordare-debransare.
Observatie IMPORTANTĂ!
Cererile care nu au acordul prin semnatură a tuturor vecinilor limitrofi (sus, jos, stanga, dreapta) vor primi aviz negativ de deconectare.
1.2.La cererea de deconectare menţionată mai sus, se vor anexa următoarele documente (specificate şi pe cererile de deconectare):
 • Acordul scris al Asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale;
 • Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).

Debransare Colterm Timisoara Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
După constituirea dosarului de deconectare (care va conţine toate documentele menţionate la Etapa 1), se vor realiza următoarele demersuri:
2.1.Înregistrarea dosarului de deconectare la sediul Colterm S.A., de pe str. Episcop Joseph Lonovici  nr. 4 (în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30 -14.30, până la data de 31 august). Fiecare cerere/dosar va primi un număr de înregistrare, care se va comunica automat (pe loc) şi persoanei care vine să depună documentaţia de deconectare;
2.2.Analizarea dosarului de deconectare de către personalul specializat din cadrul Departamentului  Contracte – Relații Clienți al Colterm S.A. şi elaborarea unui răs puns, cu avizul pozitiv sau negativ, în funcţie de documentaţia existentă la dosar şi încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare, răspuns care va fi adresat atât reprezentantului legal al Asociaţiei de proprietari, cât şi -spre ştiinţă – proprietarului apartamentului care solicită deconectarea.
FOARTE IMPORTANT!
Informăm proprietarul apartamentului care solicită deconectarea, despre prevederile alin. 5 şi 6 al art. 30 din Legea nr. 325/2006, şi anume:
 • Deconectările/debranşările se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse;
 • Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.

Debransare Colterm Timisoara  Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare:
3.1.Reprezentanţii legali ai asociaţiei, la care apartamentele solicitante au îndeplinit toate criteriile şi condiţiile de deconectare, se vor prezenta la sediul Colterm S.A., de pe str. Joseph Lonovici nr.4. în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, cu următoarele:
 • Dovada montării unei surse alternative de încălzire;
 • Dovada realizării lucrărilor de redimensionare a instalaţiilor termice comune, conform documentaţiei tehnice anexată cererii (recomandăm executarea acestor lucrări cu o firmă autorizată);
 • Ştampila Asociaţiei de proprietari/locatari;
 • Dovada (chitanţa) achitării taxei de deconectare, în valoare de 479,84 de lei (cu TVA), conform H.C.L.626/2014, care se va plăti la casieria Colterm SA, de pestr. Joseph Lonovici nr.4.
3.2.Personalul Departamentului Contracte – Relații Clienți din cadrul Colterm S.A. va întocmi, în aceeaşi zi, Actul adiţional la Contractul de furnizare a energiei termice. După semnarea Actului adiţional de către reprezentantul legal al furnizorului, respectiv conducerea Colterm S.A., un exemplar va fi comunicat utilizatorului, respectiv Asociaţiei de proprietari.
  Toate actele, cererile etc. se depun, începând cu 1 aprilie a fiecărui  an, la Registratura Colterm S.A. de pe str. episcop Joseph Lonovici  nr.4, de luni până vineri, între orele 8,30-14.30, unde se primeşte nr.  de înregistrare, care constituie dovada depunerii documentaţiei.

Realizam proiect de redimensionare a instalatiei comune de incalzire in vederea debransarii de la sistemul centralizat de caldura :
Legislatie si normative în cazul debranşării/rebranşării
NOU: LEGE nr. 196 din 12 iulie 2021
Deconectare - ansamblul lucrărilor efectuate de operatorul care are această calitate legală, în vederea separării tehnice și funcționale, la limita dintre coloanele principale de alimentare cu energie termică ale utilizatorului și instalațiile proprii ale consumatorului;
Articolul 30
(1) Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se va face în următoarele condiții cumulative:
a) acordul scris al tuturor membrilor asociației de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale;
b) anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.
(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face doar cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
a) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;
b) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.
Zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se adoptă în condițiile prezentei legi multiple soluții tehnice de încălzire cu emisii reduse de carbon și un grad înalt de eficiență energetică, în condiții de eficiență economică și protecție a mediului;
Pentru a accesa legea in totalitate dati clik aici -> LEGE nr. 196 din 12 iulie 2021Legea nr. 325/2006 - art. 30, 32 alin. c, 45 (1) b, 46
art. 30
(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor condiţii cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât şi pe verticală;
b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;
c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.
(4) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.
(5) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.
art. 32
c) - operatorul serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat are dreptul sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;
art. 45
(1) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;
art. 46
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite în prezenta lege si în Legea nr. 51/2006, publicata în M.O. nr. 254/2006.
art. 47
(1) Constituie contraventie în domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
art. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti împuterniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite în prezenta lege.
(2) În vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii împuterniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, în conditiile legii, în cladiri, încaperi, la instalatii si în orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atât operatorii, cât si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor împuterniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor împuterniciti.
 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica - art. 246, 247, 248 alin. 2, 249, 251, 252, 254, 303 alin. 3
art. 246
Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele conditii cumulative:
a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;
b) să existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;
c) să existe documentatia tehnică prevăzută la art. 254 lit. g);
d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spatiul pe care îl are în proprietate, după debransare.
art. 247
În situatia în care deconectarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinută în conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât conditiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influentate si să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.
art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 246 si 247 înainte de a emite avizul de deconectare.
(2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este îndreptătit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.
art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situatii:
a) se intentionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuintă si nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spatiului cu destinatie de locuintă sau altă destinatie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.
art. 252
(1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părtile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
(2) În procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul că acestia au înteles că deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creste.
(3) Proprietarii direct afectati sunt:
a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereti comuni cu uscătoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
(...) g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;
art. 303
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor se face de catre primari si/sau împuternicitii acestora si de reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente, dupa caz.
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

   • Certificat Energetic
   • Audit Energetic
   • Termografiere Cladiri
   • Proiecte Debransare Colterm
   • Solutii de incalzire
   • Managemntul Deseurilor
   • Solutii Imobiliare
Contact :
Sediu social
Str. Decebal, Nr.28A, Drobeta Turnu Severin
Romania, 220110
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI     :  38042844
IBAN  : RO76BTRLRONCSOC406752801
Protectia Consumatorului
Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorului
www.anpc.gov.ro
Tel : 021/ 9551
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2022 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins