Consultanta Gratis Consultanţă Gratis !                     Program de lucru Luni-Vineri : 09.00 - 17.00                  Telefon 0746 957 977                Mail contact@avest.ro

➥ Simplu. Rapid. Eficient.➥ Certificat Energetic➥ Termografiere Cladiri➥ Debransare Colterm

Consultanta  Consultanţă Gratis !        Telefon 0746 957 977       Mail contact@avest.ro

0746 957 977       Mail contact@avest.ro

Du-te la conținut
Debransare Colterm Timisoara
Servicii > Debranşare Colterm
Proiect Debranşare Colterm Timişoara
Vrei să te debranşezi de la căldură ?
Realizăm Proiecte debranşare Colterm conform cerinţelor în vigoare .

Oferim consultanță Gratis !
Telefon : 0746 957 977
Deconectare unui apartament de la sistemul centralizat de încălzire
 • Actele pentru debransare se pot depune in intervalul 1 aprilie - 31 august al anului in curs la sediul furnizorului de caldura (Colterm)
 • Deconectarea unui apartament se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie după ce ați primit răspunsul afirmativ pentru deconectare de la furnizorul centralizat de căldură (Colterm)
Actele necesare Debranşare Colterm
Dosarul pentru debranșare de la sistemul centralizat de căldura Colterm, se poate depune începând cu data de 1 aprilie al anului în curs și cuprinde :
 1. Cerere de deconectare apartament;Formularele tipizate pentru deconectare valabile pentru anul in curs apar începând cu 01 martie si se poate descarcarca apasand butonul de mai jos.
 2. Acordul asociației de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii adunării generale a  asociației;
 3. Proiect tehnic de redimensionare a instalațiilor comune (Documentaţia tehnică) din imobil pentru apartamentele rămase în sistem, avizat de un verificator de proiecte.
Contactați-ne acum pentru a beneficia de expertiza noastră în domeniu.
Documentatie (proiect) tehnic Debranşare Colterm
  Documentația tehnică care reconsideră ansamblul instalațiilor termice este un proiect tehnic, realizat de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalațiilor termice comune : bransament, subsol tehnic și coloane;
  Se întocmeste un proiect pe imobil, care ține cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul centralizat de termoficare. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
 Documentația tehnica de reconsiderare a ansamblului instalațiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată și avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcții pentru instalații în specialitatea It – Instalații termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcții).
Notă: Formularele tipizate pentru deconectare valabile pentru anul in curs se pot ridica, începând cu 01 martie a.c., de la Registratura Colterm, sau se pot descărca de pe site-ul Colterm.
Atentie: Cererile de debranșare/deconectare și documentația aferentă se pot depune doar în intervalul 01 aprilie-31 august al fiecărui an. Cererile depuse în afara acestui interval NU vor fi luate în considerare

 IMPORTANT!  
 • Pentru a preveni litigiile ulterioare dintre locatari, recomandăm ca înaintea avizării să se stabilească cotele părți de plată de către locatarii/proprietarii spațiilor deconectate, pentru încălzirea spațiilor comune, conform prevederilor Legii nr. 196/2018, art. 75, alin (4), coroborat cu art. 85 si 88.Modificările suprafeţelor radiante din instalaţiile interioare, fără respectarea prevederilor legale, NU vor fi operate în evidenţele contractuale şi NU vor genera efecte la nivelul furnizorului.
 • Pentru a nu afecta apartamentele care rămân conectate la sistemul centralizat de termoficare, solicitantul se obligă la efectuarea redimensionării instalaţiilor comune de distribuţie a energiei termice, ce se impune ca o consecinţă a lucrărilor de deconectare, pe baza documentaţiei tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, anexată la prezenta
Ce contine Proiectul de debransare termoficare
Proiectul tehnic de redimensionare a instalatiei comune pentru debransarea de la sistemul centralizat de caldura contine :
I.PARTEA SCRISA
 1. Foaie de capat
 2. Foaie de semnaturi
 3. Borderou
 4. Memoriu tehnic
II.PARTEA DESENATA
 1. Plan de situatie
 2. Schema de coloane inainte de debransare
 3. Schema de coloane dupa debransare
 4. Schema coloanelor in subsol inainte de debransare
 5. Schema coloanelor in subsol dupa debransare
Date necesare realizare Proiect debransare
 1. Adresa la care se realizeaza debransarea
 2. Nume proprietar imobil
 3. Apartamentele deja debransate de la caldura
 4. Numarul de camere al apartamentelor din bloc
 5. Inspectia apartamentului/imobilului in vederea prealuarii datelor referitoare la instalatia de incalzire
Recomandari din partea clientilor
       Echipa Avest.ro vă oferă suportul necesar pe tot parcursul procesului de debranșare, de la obținerea avizelor necesare până la execuția lucrărilor.
Iată câteva motive pentru care să alegeți Avest.ro pentru debranșarea de la Colterm:
 • Experiență: Avest.ro are o vastă experiență în realizarea proiectelor de debranșare de la Colterm, asigurând un proces rapid și eficient.
 • Profesionalism: Echipa Avest.ro este formată din ingineri atestați și cu experiență, care vă vor oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră.
 • Prețuri competitive: Avest.ro oferă prețuri competitive pentru proiectele de debranșare, adaptate la specificul fiecărui caz.
 • Suport complet: Avest.ro vă va oferi suport complet pe tot parcursul procesului de debranșare, de la obținerea avizelor necesare până la execuția lucrărilor.
Contactați Avest.ro astăzi pentru a vă debarasa de grijile legate de Colterm!
Etapele procesului de Debransare Colterm
Cu privire la etapele de urmat, condiţiile şi documentele necesare deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, respectiv modificarea suprafeţelor radiante şi, implicit, a contractelor de furnizare a energiei termice, prin acte adiţionale
 • Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare
 • Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
 • Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare
Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare:
1.1.Completarea formularului de deconectare, denumit „CERERE DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI RADIANTE (deconectarea unui apartament şi realizarea unui sistem individual de încălzire)”.
1.2.La cererea de deconectare menţionată mai sus, se vor anexa următoarele documente (specificate şi pe cererile de deconectare):
 • Acordul scris al Asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale;
 • Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).
Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
După constituirea dosarului de deconectare (care va conţine toate documentele menţionate la Etapa 1), se vor realiza următoarele demersuri:
2.1.Înregistrarea dosarului de deconectare la sediul Colterm S.A. Fiecare cerere/dosar va primi un număr de înregistrare, care se va comunica automat (pe loc) şi persoanei care vine să depună documentaţia de deconectare;
2.2.Analizarea dosarului de deconectare de către personalul specializat din cadrul Departamentului  Contracte – Relații Clienți al Colterm S.A. şi elaborarea unui răs puns, cu avizul pozitiv sau negativ, în funcţie de documentaţia existentă la dosar şi încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare, răspuns care va fi adresat atât reprezentantului legal al Asociaţiei de proprietari, cât şi -spre ştiinţă proprietarului apartamentului care solicită deconectarea.
  Informăm proprietarul apartamentului care solicită deconectarea, despre prevederile alin. 5 şi 6 al art. 30 din Legea nr. 325/2006, şi anume:
 • Deconectările/debranşările se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse;
 • Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.
Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare:
3.1.Reprezentanţii legali ai asociaţiei, la care apartamentele solicitante au îndeplinit toate criteriile şi condiţiile de deconectare, se vor prezenta la sediul Colterm S.A. cu următoarele:
 • Dovada montării unei surse alternative de încălzire;
 • Dovada realizării lucrărilor de redimensionare a instalaţiilor termice comune, conform documentaţiei tehnice anexată cererii (recomandăm executarea acestor lucrări cu o firmă autorizată);
 • Ştampila Asociaţiei de proprietari/locatari;
 • Dovada (chitanţa) achitării taxei de deconectare, în valoare de 479,84 de lei (cu TVA), conform H.C.L.626/2014, care se va plăti la casieria Colterm SA, de pestr. Joseph Lonovici nr.4.
3.2.Personalul Departamentului Contracte – Relații Clienți din cadrul Colterm S.A. va întocmi, în aceeaşi zi, Actul adiţional la Contractul de furnizare a energiei termice. După semnarea Actului adiţional de către reprezentantul legal al furnizorului, respectiv conducerea Colterm S.A., un exemplar va fi comunicat utilizatorului, respectiv Asociaţiei de proprietari.
 Toate actele, cererile etc. se depun, începând cu 1 aprilie a fiecărui  an, la Registratura Colterm S.A. de pe str. episcop Joseph Lonovici  nr.4, de luni până vineri, între orele 8,30-14.30, unde se primeşte nr.  de înregistrare, care constituie dovada depunerii documentaţiei.
Rezilierea definitiva a contractului Colterm
În cazul debransării/deconectării prin rezilierea definitiva a contractului, solicitantul trebuie să urmeze urmatorii pași:
  • la case:
 • cerere din partea titularului pentru debranșare  definitivă și reziliere contract
  • la condominii:
 • cerere din partea asociației cu care este încheiată  relația contractuală.
 • proces verbal al adunării asociației din care să  rezulte că toți locatarii sunt de acord și solicită debranșarea  definitivă de la sistemul de termoficare centralizat și rezilierea  contractului.
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

       Certificat Energetic
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI   :  38042844
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2024 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins